Retour voorwaarden aankopen via www.thebluetoothshop.nl:

 1. Ongeacht de reden gelden, ten aanzien van het retour te zenden artikel, de volgende voorwaarden:
  - schade aan - of disfunctioneren van het artikel dient u per omgaande aan ons te melden;
  - het artikel dient verpakt te worden in de originele verpakking;
  - op voorhand dient er, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, hetzij per email, contact te zijn geweest tussen u en ons;
  - in geval van herroeping mag het artikel niet gebruikt zijn;

   
 2. Om de ontbindingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.
   
 3. Bij de aankoop van klein artikelen heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u zelf of een vooraf door de u aangewezen en aan ons bekendgemaakte vertegenwoordiger.
   
 4. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, mag het product niet gebruikt zijn en dient u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   
 5. Bij melding van de ontbinding van de overeenkomst bent u verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat u kenbaar maakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht.
   
 6. In geval van een defect tijdens de garantieperiode stuurt u het onderhavige artikel ter reparatie naar ons terug. Indien het artikel binnen één maand na aankoop defect raakt als gevolg van een afwijking in de fabricage, zullen wij het artikel vervangen door een nieuw exemplaar, echter pas als het onderhavige artikel door ons is ontvangen en beoordeeld.
   
 7. Kosten in geval van retourzending.
  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor rekening van de klant. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@thebluetoothshop.nl.

   
 8. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
   
 9. Restitutie, in welke vorm dan ook, kan te allen tijde pas plaats vinden als wij het artikel retour hebben ontvangen en op grond van de hierboven vermelde criteria hebben kunnen beoordelen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
   
 10. Bij het retour zenden van uw product, vragen wij u vriendelijk het retourformulier in te vullen en samen met de originele factuur, bij te voegen aan de retourzending.

the Bluetooth shop - t.a.v. afdeling Retouren
Postbus 658
2900 AR Capelle aan den IJssel

www.thebluetoothshop.nl
info@thebluetoothshop.nl

 

© 2018 - 2024 Bluetoolz® B.V. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel