Privacy beleid Bluetoolz, eigenaar van https://www.thebluetoothshop.nl.

Over ons privacy beleid
The Bluetooth Shop geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daardoor alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om, met de informatie die we over u hebben. We stellen de gegevens nooit beschikbaar voor commerciële doelstellingen aan derden.

The Bluetooth Shop is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28-04-2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. In dit privacy beleid beschrijven we welke van uw gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor gebruikt worden, met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Heeft u vragen over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon privacy zaken. Deze contactgegevens treft u hieronder.

Contactgegevens
https://www.thebluetoothshop.nl/
Bluetoolz B.V.
Christa Ehrlichhof 297
3059 LL Rotterdam
info@thebluetoothshop.nl
Contactpersoon privacy zaken: dhr. F. de Veld

Persoonsgegevens die wij verwerken
The Bluetooth Shop verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam

- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
The Bluetooth Shop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
.

Webwinkelsoftware
Mijnwebwinkel
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Onze nieuwsbrieven versturen wij per e-mail via MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwbrief en u wilt deze niet langer meer ontvangen, dan ziet u onder iedere geautomatiseerde e-mail de ‘schrijf-je-uit’ button. Als u zich via deze weg uitschrijft, ontvangt u onze nieuwsbrief niet meer. De persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere technieken, die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zicht het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van betalingen via onze webwinkel, maken wij gebruik van het platform Mollie. Mollie verwerkt de volgende gegevens: naam, adres, woonplaatsgegevens en betaalgegevens (zoals bankrekening- of creditcardnummer). Mollie heeft maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Houdt u er wel rekening mee, dat Mollie zich het recht behoudt om uw gegevens te gebruiken om dienstverlening te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijn is toegestaan.
Paypal
Voor het afhandelen van betalingen via onze webwinkel, maken wij gebruik van het platform PayPal. Paypal verwerkt de volgende gegevens: naam, adres, woonplaatsgegevens en betaalgegevens (zoals bankrekening- of creditcardnummer) Paypal heeft maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Houdt u er wel rekening mee, dat Paypal zich het recht behoudt om uw gegevens te gebruiken om dienstverlening te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Paypal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijn is toegestaan.

 

Verzending en logistiek
PostNL, DPD of DHL
Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om deze bestelling bij te laten bezorgen. Hiervoor maken wij gebruik van PostNL, DHL of DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Daardoor is het noodzakelijk dat wij uw naam en adresgegevens met de logistieke bedrijven delen. Deze gebruiken de gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
The Bluetooth Shop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u bij ons een klantprofiel heeft aangemaakt, bewaren wij deze gegevens totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij facturen met (persoons)gegevens te bewaren, zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben geen toegang meer tot uw klantprofiel.

Delen van persoonsgegevens met derden
The Bluetooth Shop verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
The Bluetooth Shop gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. The Bluetooth Shop gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Via deze dienst houden wij bij over hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat wij onze diensten waar nodig kunnen verbeteren. Deze verwerker is mogelijkerwijs verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving, inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Bluetooth Shop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thebluetoothshop.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. The Bluetooth Shop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
The Bluetooth Shop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon privacy zaken of via info@thebluetoothshop.nl.


 

© 2018 - 2024 Bluetoolz® B.V. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel